The 61st Annual
Select Page
The Perpetuation of Hula Kahili and the Hawaiian Culture

2024 Hō’ike Gallery

 Royal Court

 Hālau O Kekuhi, Nālani Kanakaole

 ‘Aha Pūnana Leo and ‘Ōlelo Hawaii

Papa Hula o Lahainaluna

 Awhina, Ora and Leilani Kihi