The 56th Annual
The Perpetuation of Hula Kahili and the Hawaiian Culture

ʻŌlelo

Join us again for our ʻŌlelo Hawaiʻi Broadcast through the Secondary Audio Program feature with your hosts Keʻalohi and Kaʻiuokalani. Mahalo to our co-sponsors Kamehameha Schools and the Hawaiʻi Tourism Authority for their support of Hawaiian Language and a thriving lāhui.

Merrie Monarch Festival – Helene Hale

Keʻalohi Reppun and Kaʻiuokalani Damas

Keʻalohi Reppun

ʻO Oʻahu-a-Lua ka ʻāina, ʻo Koʻolaupoko ka moku, ʻo Waiāhole ke ahupuaʻa, a ʻo Waianu ka ʻili ʻāina. Ma Waianu hoʻi i hānau a hānai ʻia ai ʻo Keʻalohi Reppun a nui. ʻO ka ʻike aʻo mua, he ʻike no ke kuauna loʻi kalo, no nā kualono koʻolau, no nā poepoe o Ka-waha-o-ka-Manō. No laila mai ka ʻike kahua, ka paepae hoʻi, i kūkulu ʻia ai kona hale ʻōlelo ma ka hele kulanui ʻana i Hilo, ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani. Ma Keaʻau, Puna i kahukahu ʻia ai ia ʻike ʻōlelo a lapalapa maikaʻi ma ke kumu ʻana ma Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu, a i kēia wā, ua hoʻi hou ʻo Keʻalohi i ke one hānau e hoʻomohala hou aʻe ai i ka ʻike Hawaiʻi i waena o ke kaiāulu kula o Kapunahou.

Wahi a kūpuna, “ʻIke ia ke kanaka ma kāna ʻōlelo.” Noʻu ponoʻī, makemake e ʻike ʻia au he kamaʻāina o kēia mau mokupuni.

Kaʻiuokalani Damas

He keiki papa ʻo Kaʻiuokalani Damas no Waiʻanae. Ua hānai ʻia i ka wai momona o ka niu haohao o Pōkaʻī, i ka hoene a ke kai o Malaea, a i ka pā nanahe o ka makani Kaiāulu. Mai laila aku a loaʻa ka wai o Keanaakamanō, i uka hoʻi o Kapālama, ia wai māpunapuna a Pauahilani a Kalaninuimehameha. Kaʻi aku nō hoʻi a loaʻa ka wai o Huelani i Mānoa ma ke komo ʻana i ke kulanui, ma Kawaihuelani. Hoʻi hou aku nō a ke kula ʻo Kamehameha, ia kula hoʻi i pūlama ʻia ai ʻo ia ma ke kula kiʻekiʻe, he kumu aʻo ʻōlelo Hawaiʻi. A i hoʻi ē ka nani a i Mānoa, i ka hoʻohāinu ʻike o Kawaihuelani.

“He hale ke kino no ka manaʻo.”

ʻŌlelo Hawaiʻi Narration Sponsored by

Hawaiian Language Audio Channel

Viewing on KFVE-5 with a TV antenna

  1. Please consult your TV’s operating manual
  2. On many TVs there is a SAP button
  3. Our Hawaiian language audio will likely be on Track 2

To return to normal audio:
Use your SAP button to select Track 1

For Direct TV and Dish Network, please consult your service provider.

Viewing on Spectrum®

  1. On your cable remote, press “SETTINGS”
  2. Scroll up to AUDIO/SAP, press “SELECT”
  3. Select “DIGITAL”, press “SELECT”
  4. Scroll to “Secondary Language”, press “SELECT”
  5. Press “SETTINGS” to remove the menu.

To return to normal audio:
Repeat steps 1, 2 and 3 and select “PRIMARY”

  • 865 Piʻilani Street Hilo, HI 96720
  • (808) 935-9168